Luftkrig og Frigjøring - Air War and Liberation

Merk/ NOTE: Begrenset opplag / Limited print run

 

Pris/Price:                    

Tilbudspris Kr. 350,- (normalt Kr. 390,-) +

On offer for NOK 350,- (normally NOK 390,-) + postage


Språk/Language:     

Norsk/Engelsk - Norwegian/English

100 % Norwegian text + 100 % English text (including photo captions)


Forfatter/author:    

Cato Guhnfeldt (non-fiction)


Format/Size:                             

30,1 x 22,5 cm. (A4), innbundet / laminert forside

30,1 x 22,5 cm. (A4), boumd / laminated cover


Innhold/Content:     

176 sider, over 280 fotografier, liste over flyvere/bakkefolk, personregister

176 pages, more than 280 photographs, list of pilots/ground crews, index


ISBN:                             

978–82–998071–7–3

 

Bestilling/Order:      

Forlaget vil svare på bestillingen, ved postforsendelse med den totale pris inkludert porto (Kr. 450,- hvis boken skal sendes med post innenlands i Norge). Boken(e) sendes når betaling er mottatt.

Send written notification/order including full adress + choice of payment methode (VIPPS or payment to bank account) to: wingsas@online.no  The publisher will answer the notification/order informing of total price including postage (NOK 450,- if the book is to be sent by post domestically in Norway). The book(s) will be sent when payment has been received.


Betaling/Payment:  

VIPPS: Send betaling til 90835851, merket betalers navn.

VIPPS: Send payment to cell phone No.  90835851, marked with payer’s name applies only for Norwegians). 


Bankkonto:

Send betaling til bankkonto nr. 90410634677 (Handelsbanken Oslo). Merk betaling med betalers navn.


From Europe outside Norway:

After receiving quote of total price (book price and postage/shipment), send payment to Bank Account No.: 90410634677 (Handelsbanken Oslo). Include payer’s name with payment. IBAN: NO3690410634677. Swift: HANDNOKK

 

Outside Europe:

Ask for quote for book + postage/shipment by sending e-mail to: wingsas@online.noINNHOLD/CONTENT

I første del av «Luftkrig og Frigjøring» beskrives innsatsen til den tyske 16. Staffel i Jagdgeschwader 5 fra november 1944 frem til mai 1945. Avdelingen som fløy jagerflyet Messerschmitt Me 109 G-14, var først forlagt på Sola/Forus før den i april 1945 ble overført til Rygge flyplass (Lille Rygge) sørøst for Moss. For første gang forteller flere av de tyske jagerflyverne som ble intervjuet allerede i 1990-årene, sin historie. Også flyvernes fotografier fra Norge er med. 11. april 1945 kom 16. Staffel i kamp med en stor alliert flystyrke med Mosquito jagerbombere og eskorterende Mustang jagerfly som angrep skip i Skienselven. Fem fly fra både tysk, norsk og britisk side ble skutt ned. Flere flyvere fra begge sider forteller om det de opplevde, likeså lokalbefolkningen i Telemark som var vitne til de dramatiske hendelsene.

I bokens siste del bringes historien om det første allierte flyet som 8. mai 1945 landet på norsk jord, på Oslo/Fornebu lufthavn. Deretter følger historien om de norske Catalina- og Sunderland-flyene som brakte den allierte fredsmisjonen til Oslo for å få gjennomført den tyske kapitulasjonen.

I et sluttkaputtel møter leseren igjen de tyske og allierte flyverne som eldre krigsveteraner, videre bygdefolk /øyenviner som er del av historien. 

 


The first part of «Air War and Liberation» describes the service of the German 16th Staffel of Jagdgeschwader 5 in Norway, from November 1944 until May 1945. This unit which operated the Messerschmitt Me 109 G-14, was first based at Sola/Forus before it in April 1945 was transferred to Rygge (Lille Rygge) airfield south east of the city of Moss. For the first time several of the German fighter pilots who were interviewed as early as in the 1990-ies, tell their stories. The pilot’s photographs are also included. On April 11th 1945 the 16th Staffell entered into combat with a large Allied attack force consisting of Mosquito fighter-bombers and escorting P-51 Mustang fighters, which attacked ships in the Skiens River. Five aircraft from the German, Norwegian and Britisk side were shot down. Several pilots from both sides tell what they experienced, as well as the local population in Telemark who witnessed the dramatic events.

The last part of the book brings the story of the first Allied aircaft to land on Norwegian soil, at Oslo/Fornebu airport. Then follows the story of the Norwegian Catalina and Sunderland aircraft  which brought Allied military mission to Norway in order to arrange for the German capitulation in Norway.

In a final chapter the reader meets the German and Allied pilots as elderly war veterans, furthermore eye witnesses and local villagers who are part of the story.